390-392 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5, TP.HCM (028) 392 395 05 *Bnh Dương (0650)827927 *Đồng Nai (061)942466
Đầu ghi IP HD H.264+

J-TECH HD2008 (H.264+)


J-TECH HD2008 (H.264+)
 • Chuẩn nn mới H.264+ gip tiết kiệm max.40% dung lượng lưu.
 • Kết nối 8 camera IP 1.3MP hoặc 4 IP 2MP.
 • Xem v xem lại trn iPhone, iPad, Android phone,...
 • Cho php giới hạn quyền xem, xem lại của User.
 • Cho php xuất video ra USB Disk.
Ti liệu
Chi tiết
 

J-TECH HD2012 (H.264+)


J-TECH HD2012 (H.264+)
 • Chuẩn nn mới H.264+ gip tiết kiệm max.40% dung lượng lưu.
 • Kết nối 12 camera IP 1.3MP hoặc 2 IP 2MP.
 • Xem v xem lại trn iPhone, iPad, Android phone,...
 • Cho php giới hạn quyền xem, xem lại của User.
 • Cho php xuất video ra USB Disk.
Ti liệu
Chi tiết
 

J-TECH HD2016 (H.264+ / 2xSata)


J-TECH HD2016 (H.264+ / 2xSata)
 • Chuẩn nn mới H.264+ gip tiết kiệm max.40% dung lượng lưu.
 • Kết nối 16 camera IP 2MP hoặc 4 IP 5MP.
 • Xem v xem lại trn iPhone, iPad, Android phone,...
 • Cho php giới hạn quyền xem, xem lại của User.
 • Cho php xuất video ra USB Disk.
Ti liệu
Chi tiết
 

J-TECH HD2032 (H.264+ / 2xSata)


J-TECH HD2032 (H.264+ / 2xSata)
 • Chuẩn nn mới H.264+ gip tiết kiệm max.40% dung lượng lưu.
 • Kết nối 32 camera IP 2MP / 16 IP 4MP / 8 IP 5MP.
 • Xem v xem lại trn iPhone, iPad, Android phone,...
 • Cho php giới hạn quyền xem, xem lại của User.
 • Cho php xuất video ra USB Disk.
Ti liệu
Chi tiết
 

J-TECH HD2032C (H.264+ / 4xSata)


J-TECH HD2032C (H.264+ / 4xSata)
 • Chuẩn nn mới H.264+ gip tiết kiệm max.40% dung lượng lưu.
 • Kết nối 32 camera IP 2MP / 16 IP 4MP / 8 IP 5MP.
 • Xem v xem lại trn iPhone, iPad, Android phone,...
 • Cho php giới hạn quyền xem, xem lại của User.
 • Cho php xuất video ra USB Disk.
Ti liệu
Chi tiết
 

J-TECH HD1132C (H.264+ / 8xSata)


J-TECH HD1132C (H.264+ / 8xSata)
 • Chuẩn nn mới H.264+ gip tiết kiệm max.40% dung lượng lưu.
 • Kết nối 32 camera IP 1~2MP / 16 IP 4MP / 8 IP 5MP.
 • Xem v xem lại trn iPhone, iPad, Android phone,...
 • Cho php giới hạn quyền xem, xem lại của User.
 • Cho php xuất video ra USB Disk.
 • C mn hnh hiển thị thng tin.
Ti liệu
Chi tiết